Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej na temat:

(OD)PAMIĘTYWANIE - GRY Z PRZESZŁOŚCIĄ
W LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Katowice, 24-25 listopada 2016 roku

Konferencja (Od)pamiętywanie - gry z przeszłością w literaturze dla dzieci i młodzieży organizowana przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach skupia się na problematyce związanej z niezwykle dziś popularnym w kulturze zjawiskiem postpamięci. Można już chyba mówić o szeroko zakrojonym projekcie "Postpamięć", który realizuje się również w przestrzeni współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży.

Wydaje się jednak, że jego ogląd zawężony jedynie do literatury najnowszej, podejmującej próbę zmierzenia się z opisem przeszłości, ograniczałby pole badawcze. Dlatego też proponujemy, aby do obszaru zainteresowań - oprócz pojęcia postpamięci, zdefiniowanej przez Marianne Hirsch, włączyć również refleksję nad gatunkami literackimi (np. powieść historyczna, saga, dziennik, pamiętnik), kategorią wspomnienia, instrumentalizacją i ideologizacją historii oraz refleksję nad ponowoczesnymi grami z kanonami (toposami) typowymi dla poszczególnych reprezentacji przeszłości.

Organizatorki
prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska
dr Małgorzata Wójcik-Dudek© Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej
wykonanie strony i hosting: sza-sza